Over Ons

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Harry Tijms op persoonlijke titel, voorzitter.
 • Willem Prins op persoonlijke titel, secretaris.
 • Lute van de Bult als vertegenwoordiger van de Historische Vereniging Beilen.
 • Dirk Beugel als vertegenwoordiger van VTRB (Vereniging Toeristisch Recreatief Belang) Midden-Drenthe.
 • Richard Weurding op persoonlijke titel.
 • Wim Joosten op persoonlijke titel, penningmeester.

Vanuit Welzijn MiddenDrenthe heeft de werkgroep ondersteuning van Erik Doezeman en Johannes Schouten.

  Daarnaast zullen er vertegenwoordigers van betrokken buurtverenigingen gevraagd worden om (tijdelijk) zitting te gaan nemen in de werkgroep.

  Wat doet de werkgroep?

  Naar aanleiding van het verbeteren van het wandelpad langs het stroompad ontstond het idee om een wandeling rond Beilen te maken. Zo ontstond een werkgroep en in samenwerking van buurtvereniging Bruggemaet werd de Stroompadwandeling gerealiseerd. De Stroompadwandeling is een onderdeel van het nog te realiseren plan “Rondje Beilen" voor een wandelnet in en rondom Beilen. De bedoeling is dat deze wandelroute door meerdere buurten/wijken van Beilen gaat en over verschillende terreinen. Bestaande routes willen we actief betrekken en nieuwe routes willen we, in samenspraak met de mensen uit deze buurten/wijken en de verschillende instanties die in de buurten/wijken actief zijn, ontwikkelen.
  Er wordt gedacht aan meerdere routes die afzonderlijk van elkaar gelopen kunnen worden, maar ook geschakeld worden. Iedere route heeft zijn eigen identiteit en thema.

  De realisering van het geheel willen we in estafettevorm uitwerken. De Stroompadwandeling is dus de eerste in deze reeks van wandelingen. We zijn bezig met een vervolg in de estafette. Buurten worden benaderd om hun medewerking en ideeën te vragen voor een wandeling door hun buurt en met een afvaardiging (tijdelijk) deel te gaan nemen aan de werkgroep. De vaste werkgroep zelf heeft kennis of kent de wegen om informatie en/of subsidie te vergaren voor het tot stand komen van een wandeling. Indien gewenst kan er ook een beroep gedaan worden op externe deskundigen en/of partijen afhankelijk van het thema, bijvoorbeeld Landschapsbeheer Drenthe met betrekking tot beplanting; een buurtsportcoach, gericht op recreatieve spelen en sportaangelegenheden; het Recreatieschap Drenthe en het wandelnetwerk.