Het aanzeggen

Was de overledene imker, dan kondigt men de dood van de eigenaar aan de bijen aan. De zoon van de imker of anders een naaste bloedverwant of naober loopt al prevelend langs de korven. Er wordt ook wel drie keer tegen de korf geklopt en zegt er een versje bij op of men zegt: 'De weduwe van . . lat je bekendmaken, dat heur man overleden is'. De korven werden ook wel op een andere plaats gezet. Als teken van rouw wordt ook wel een zwarte streep op de linkerzijde van elke korf gezet of men brengt rouwstrikjes op de korven aan. Indien de aanzegging niet heeft plaatsgehad, is men bang, dat de bijen zullen gaan zwermen en verdwijnen.