GGZ

H2 Kopregel

Achter dit hek ligt het terrein van wat nu de GGZ is. GGZ Drenthe is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met vestigingen verspreidt over de hele provincie Drenthe. In Beilen werd in 1923 onder de naam Beileroord, gestart met een "kolonie voor gezinsverpleging".

Psychiatrische patiënten hadden inwoning bij een gezin in het dorp of de directe omgeving daarvan en volgde hun therapie op Beileroord. Het gezin waar de patiënt inwoonde kreeg ondersteuning van de arts en verpleegkundigen van Beileroord.

Vele generaties Beilenaren zijn opgegroeid met inwonende patiënten van Beileroord. Deze vorm van gezinsverpleging in Beilen is inmiddels opgeheven. Gekscherend was er het grapje over dat Beilen een afkorting was voor: Bij Elke Idioot Loopt Eén Normale.

In de loop van de vorige eeuw is er flink bijgebouwd en werd Beileroord steeds verder uitgebreid. Naast de gezinsverpleging kwamen er meerdere verpleegafdelingen op het terrein. Hier verbleven de patiënten dan tijdelijk of langdurig en kregen hun gewenste behandeling.

Eind vorige eeuw, begin deze eeuw, ging er een fusiegolf over Nederland. Ook Beileroord ontkwam hier niet aan. Beileroord ging eind vorige eeuw als psychiatrisch ziekenhuis samen verder met het Assense Licht en Kracht. De naam werd veranderd in APZ Drenthe.

Een paar fusies later (o.a. RIAGG Drenthe sloot aan) werd de naam APZ Drenthe veranderd in GGZ Drenthe. GGZ Drenthe is onderdeel van het zorgconglomeraat Espria.

Lees verder