Dominee Westrik

Tijdens zijn predikantschap werd in Hijken een pastorie gebouwd op een stuk grond dat was gekocht van R. Vredeveld.

Daar ging hij ook wonen. Hij was weduwnaar en had vier zoons: Timon, Hendrik, Frederik en Johannes en drie dochters: Marie, Fine en Mie. Drie zoons waren uit huis, zij studeerden voor dominee. De meisje waren thuis, maar zijn de één na de ander getrouwd. Frederik is thuisgebleven: hij was niet geschikt voor studie en deed boerenwerk, want ds. Westrik was ook boer. Hij had een paard, geen koeien, maar een stuk of vier geiten die dagelijks met de schaapskudde mee naar de heide trokken. Hij had twee kampen bouwland aan het Oranjekanaal, even voorbij de derde brug en een kampje groenland aan de Halerweg. Ds. Westrik is in 1886 overleden. Op een boerenwagen is hij naar zijn laatste rustplaats in Beilen gebracht.

Een jaar na zijn komst naar Hijken veranderde in 1869 de naam van de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Hijken. Er was dat jaar namelijk een landelijke kerkenfusie tot stand gekomen tussen de Christelijke Afgescheidene Kerk en het kleine kerkgenootschap Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis, dat zich in 1838 van de Christelijke Afgescheidene Kerk had afgesplitst. Men was het toen namelijk over verscheidene zaken fundamenteel oneens. De ‘Kruisgezinden’ wilden geen erkenning bij de overheid aanvragen, omdat ze geen afstand wilden doen van de naam ‘gereformeerd’ (wat bij erkenning door de overheid geëist werd), en bovendien wilden ze slechts gebonden zijn aan de Dordtse Kerkorde en niet aan ‘een eigen maaksel’, zoals de Utrechtse kerkorde van ds. H.P. Scholte (1805-1868), een van de eerste Afgescheiden predikanten in ons land. Ook waren er verscheidene meningsverschillen over de kerkelijke leer.

In de jaren ’50 van de negentiende eeuw ontstonden echter langzamerhand en mondjesmaat zo nu en dan contacten tussen beide kerkverbanden, die uiteindelijk in juni 1869 leidden tot hereniging (een klein aantal ‘Kruisgemeenten’ deed daaraan niet mee). Men besloot gezamenlijk verder te gaan onder de naam: Christelijke Gereformeerde Kerk. Vanaf die tijd heette ook de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Hijken Christelijke Gereformeerde Gemeente.

Informatiebronnen:

  • https://gereformeerdekerken.info
  • Historische vereniging Beilen, tijdschrift 2006/2, artikel Het aanzien van het dorp Hijken, deel 4 door W. Jonkers Bzn.