WMD natuur en recreatie

Naast het belang van dit gebied voor de drinkwaterwinning biedt het terrein ook ruimte aan natuur en recreatie. Een groot deel van het terrein bestaat uit bloemrijke graslanden. Hier vinden insecten en vogels hun voedsel in de vorm van nectar en zaden. De afgelopen jaren is de beheerder van het gebied gestart met verschralingsbeheer van deze graslanden. Hierbij wordt de vegetatie in de loop van het seizoen afgemaaid en het maaisel wordt daarbij afgevoerd. Op deze manier wordt de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem verminderd. Zo ontstaat een schrale bodem waar een diversiteit aan planten en dieren een geschikt leefgebied vindt. In de bloemrijke graslanden langs de Beilerstroom komt bijvoorbeeld de relatief zeldzame Bruine vuurvlinder voor. Dit is een vlindersoort die zich thuis voelt op voedselarme graslanden en op heiden. Kortgeleden is ook de Blauwe Knoop in het gebied aangetroffen. De vestiging van deze plantensoort in het gebied geeft aan dat de bodem schraal is. Het beheer lijkt dus het gewenste effect te hebben.