Willem Hendrik Klein

Informatie uit: Gemeente Beilen, 1940- 1945 deel 3. Uitgegeven door de Historische Vereniging Gemeente Beilen. Onder redactie van G.J. Dijkstra, W. Bazuin-Brinkman, T.J. Kroes, H.J. Vos.

Op de gedenksteen staat neergeschoten. Als u het volgende verhaal gelezen hebt, gaat u zich afvragen of dit niet gewoon een moord was.

Onderstaand verhaal is een zeer kleine greep uit een heel verhaal. Wilt u het hele verhaal lezen, dan verwijs ik u naar het boek.

Willem Hendrik Klein werd in de nachtelijke uren van 8 september op de Esweg door Nederlandse SD-ers op koelbloedige wijze vermoord.

Op 4 september 1944 zag politieman Andries Alting uit Hoogeveen, dat twee “moffenmeiden” in een tuin nabij het politiebureau in Hoogeveen met twee SS-mannen liefkoosden. Het was na 20 uur en dus na Sperrzeit. Alting was in gezelschap van zijn collega Willem Hendrik Klein. Deze vroeg: “wat moeten wij hiermede doen?” Alting zei toen: “We zullen toch eens zien wie de sterkste is.” Aldus werden de twee meisjes opgepakt. De twee SS-ers zeiden op dat moment niets.

De meisjes werden op het bureau verhoord door adjudant de Vries. Dit gebeurde onder andere in aanwezigheid van de vader van het 16-jarig meisje. De volgende morgen mochten de meisjes het bureau weer verlaten.

Op 6 september werd de SD door een SS-officier telefonisch op de hoogte gesteld, dat er twee meisjes, die bij de Duitsers werkten, zich na 20 uur in de open lucht hadden bevonden en door Hollandse politiemannen waren gearresteerd en mishandeld. Hij eiste dat er door de SD een onderzoek werd ingesteld. Binnen de SD werd besloten om de zaak te laten onderzoeken en zo nodig tot arrestatie over te gaan. Er werden twee SD-politiemannen er op uit gestuurd om de zaak te onderzoeken. Waarschijnlijk hebben deze twee toen al direct de opdracht gekregen om na een eventuele arrestatie direct tot liquidatie over te gaan. De SD kon, nadat Adolf Hitler op 30 juli 1944 een besluit had getekend, dat de SD naar eigen inzicht kon beslissen over leven en dood van gearresteerden.

Op 8 september werd een aantal politiemensen op het bureau van politie in Hoogeveen verhoord. Er werd tegen Alting, Klein, en de Vries gezegd dat ze werden meegenomen naar Assen. Onderweg zeiden de twee eerder genoemde SD-mannen, dat in Beilen de auto gerepareerd moest worden, omdat deze defect was. Omstreeks 24 uur stopten ze aan de Esweg in Beilen en iedereen moest uitstappen. De arrestanten het laatst. Toen zij voor de auto stonden werd er ineens geschoten met waarschijnlijk een stengun. Klein viel waarschijnlijk direct dood neer. Wachtmeester Alting vluchtte na de eerste schoten direct uit het licht van de auto en ging er vandoor. De Vries werd getroffen en viel neer en deed alsof hij dood was. Alting werd nog achtervolgd maar wist te ontsnappen. De SD-ers wilden zeker weten, dat de twee mannen, die op de grond lagen, dood waren en degene, die op wacht stond, kreeg de opdracht om de mannen nog door het hoofd te schieten. De Vries overleefde dit als door een wonder. Er was wel op hem geschoten, maar de kogels waren vlak langs zijn hoofd gegaan. Klein was nog drie keer door zijn hoofd geschoten.