Vrouwen- en manneningang kerk

Uit: https://cip.nl/50960-waarom-man-en-vrouw-gescheiden-moeten-zitten-in-de-kerk

GOD 13 augustus 2015 door Jeffrey Schipper

Waarom man en vrouw gescheiden moeten zitten in de kerk

"Ik zal wel ouderwets zijn, maar het gescheiden zitten van mannen en vrouwen in de kerk zoals vroeger is zo gek nog niet," schrijft de Elburgse organist Wim Magré op zijn Facebook-pagina. "Dat vrouwen en mannen gescheiden zitten, is gepraktiseerd door de apostelen en heeft reeds vele eeuwen bewezen 'goed' te zijn." Magré deelt zes redenen.

1. Traditie uit de vroegchristelijke Kerk
"Het gescheiden zitten is in de vroegchristelijke Kerk ingevoerd door de apostelen. Jezus riep zijn apostelen om 'Mijn gemeente' te bouwen (Matt. 16) en er wordt ons door Paulus gezegd: 'staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.' Daarom moet deze traditie van de apostelen bewaard blijven, een traditie waarover trouwens ook Augustinus geschreven heeft."

2. Meer broederschap
"Er ontstaat meer broederschap, de aandacht wordt immers van het eigen gezinnetje afgeleid en gericht op de andere broeders en zusters."

3. Niet-getrouwden minder geïsoleerd
"Kerkgang voor weduwen, weduwnaars en alleenstaanden is gemakkelijker, omdat ze zich sneller deel voelen van de gemeenschap. Ze voelen zich niet zo snel geïsoleerd, doordat ze niet bij hun eigen familie kunnen zitten."

4. De voorganger
"De pastoor/dominee kan zicht rechtstreeks richten tot de mannen of de vrouwen."

5. Beter zingen
"Zingen gaat beter, omdat bassen en tenoren bij elkaar zitten, evenals alten en sopranen, is de harmonie groter."

6. Beter geestelijk klimaat
"Minder afleiding tijdens de dienst tussen mannen en vrouwen en verliefdheden tussen ongetrouwde personen, daardoor kan een beter geestelijk klimaat geschapen worden."

Lees verder