Voetbalveld van Holthe

Het huidige voetbalveld met dug-out is in ca. 1970 gerealiseerd en stond bekend als het bosje van Reinds. Daarvoor was het ingeplant met kerstdennen en stonden er enkele rijen lariksen. Vóór die tijd was er al cafévoetbal, georganiseerd vanuit café Gonlag, nu Holthe 55. Al in 1946 had Holthe een eigen voetbalclub, die in de competitie o.a. tegen vv Beilen voetbalde. Holthe had toen een voetbalterrein achter de boerderij van J. Hagen, het huidige Holthe 43. Later is er nog een voetbalterrein geweest achterin Holthe. Daarna gingen o.a. de Holthenaren en bewoners van andere buurtschappen bij de omliggende dorpen voetballen.
In ca. 1970 wilde men graag weer over een voetbal/sportterrein beschikken. Van Reinds mocht men een terrein hiervoor gereedmaken
op de plaats waar de kerstdennen en lariksen stonden. De kerstdennen waren geplant op drie kleine akkertjes en bestemd voor de verkoop, maar zij werden niet alle verkocht. Er staan nu nog grote sparren (kerstdennen) en lariksen langs het terrein. Ook moest er een pad door het bosje gespit worden om het terrein van een andere zijde van Holthe bereikbaar te maken. Dit is het paadje waarop wij uit het Bosje van Reinds lopen. Het land vanaf het bosje naar de asfaltweg aan de linkerzijde werd ‘de Spinde’ genoemd. Het terrein vrijmaken van bomen ging niet zonder slag of stoot. Er kwam een klacht over de kap en het pad binnen bij de gemeente. Tijdens een gesprek met de toenmalige burgemeester A.A. Beckeringh van Rhijn en enkele Holthenaren raakten de gemoederen behoorlijk verhit, maar het terrein is er toch gekomen. Doelen werden gelast en er kwamen dug-outs bij. Bij de officiële opening van het terrein heeft de burgemeester een voetbal aangeboden en was de vrede getekend.