Verongelukt met burgemeester Froentjes

Verongelukt met burgemeester FroentjesVerongelukt met burgemeester FroentjesVerongelukt met burgemeester Froentjes

Het ongeval gebeurde in Graswijk. Op 16 juli 1936 hadden burgemeester en de wethouders Eleveld en Schuring van Beilen om half elf ’s ochtends een afspraak in Assen. Gemeentesecretaris Thalen zat ook in de auto. Ze hadden een vergadering met de inspectrice van het lager onderwijs, Riek van Riel-Smeenge, de moeder van de latere VVD-senator Harm van Riel. Rond tien uur ’s ochtends, eigenlijk een beetje te laat, vertrokken ze in een gehuurde Citroën de garagehouder Winters uit Beilen. Ze reden over de provinciale weg naar Assen.

Froentjes hield van hard rijden en had stevig de vaart erin. Na tien of vijftien minuten kreeg hij de brug over het Deurzerdiepje in zicht, in de buurtschap Graswijk, ten zuiden van Assen. Ten noorden van het Deurzerdiepje moest de burgemeester een met hout geladen trailer van de firma Rottinghuis te Delfzijl, die uit de richting Assen kwam, passeren.

Volgens de getuigenis van dhr. R. de Jonge, kapper te Hoogeveen, die juist deze dag bezig was naar Groningen te verhuizen, was het volgende gebeurd.

Met een vrachtauto had hij vanmorgen een gedeelte van zijn inventaris naar Groningen gebracht en hij was met deze en zijn zoon op de terugreis. Bij Graswijk, waar de weg toen een deel uitmaakte van het T. T.-circuit, reden zij vlak achter de truck met trailer, geladen met hout, van de firma Rottinghuis uit Delfzijl. Er voor reden twee fietsers. De chauffeur van de truck ging even voor het bruggetje langzaam rijden. Het was te zien, dat hij dit deed om de fietsers het eerst over het bruggetje te laten gaan. Zodoende stond de hout-auto aan de rechterkant van de weg bijna stil. Van de anderen kant kwam de personenauto met een geweldige snelheid. Het leek, dat de bestuurder daarvan even vóór het bruggetje nog meer gas gaf. En toen plotseling was het net of de truck een magneet in de radiator had, zo recht ging de andere auto er op aan. Het was een verschrikkelijke klap. Wat de getuigen daarna hebben gezien, was te verschrikkelijk om te vertellen. De vernielde auto bood een vreselijke aanblik. De gehele linkerzijde was uiteengereten, de zittingen hingen er verscheurd bij en het stuurwiel was totaal verwrongen. Te midden van deze ravage hingen nog enkele kledingstukken: een jas, een hoed en een geblokte pet. Aan de anderen kant van de weg stond de truck met trailer, waartegen de auto was gebotst. Deze was weinig slechts beschadigd, alleen het linker portier vertoonde een flinke deuk, terwijl de trailer alleen geschaafd was. De vier inzittenden hingen allen nog in de wagen. Ze hadden hen onmiddellijk aan de kant van de weg gelegd. De burgemeester en wethouder Eleveld waren vrijwel op slag dood. De bestuurder van de vrachtauto is zo snel hij kon naar Assen teruggereden om geneeskundige hulp te halen. Later heeft hij het stoffelijk overschot van de burgemeester en wethouder Eleveld naar het Wilhelmina-Ziekenhuis gebracht. De beide andere inzittenden werden per ziekenauto daarheen vervoerd.

Het ongeluk maakte diepe indruk in Beilen. Het werk werd neergelegd, overal stonden dorpelingen in groepjes het drama te bespreken. ’s Avonds kwam de gemeenteraad bijeen. Hoewel het nog volop licht was, werden de gordijnen van de raadszaal gesloten. Rond de lampen werd een rouwfloers gehangen.