Pastorie / Hoeve

Aan het eind van de straat staat de Hervormde Pastorie. Dit huis is later door de stichting “Beileroord” aangekocht, die het eerst als dokterswoning gebruikte en later als verpleeghuis.
In 2019 is het pand verkocht aan een tandarts, die hierin een praktijk wil vestigen.

In de Middeleeuwen was dit een hoeve van het klooster Dickninge te Ruinen. Deze hoeve werd aan twee zijden omsloten door een gracht en aan één zijde liep de Beilerstroom. Omstreeks 1500 is het door de Kerk aangekocht om er de pastorie in onder te brengen. De later ter sprake komende ds. Slotemaker de Bruïne heeft hier ook gewoond.

Het hof van Beilen hoorde toen bij de heerlijkheid Borculo. En in die tijd was er een strijd over wie de Heer van Borculo was. De bisschop van Munster was dat een tijdje maar de Nederlanders hebben hem er toen uit verdreven. In 1672 heeft Bernard van Galen (opnieuw) weer bezit genomen van Borculo en hij meende dat Groningen ook tot zijn bisdom hoorde. En dus trok hij op naar Groningen. Misschien dat hij toen door Beilen ging om daar te overnachten? Toen waren er nog niet zoveel wegen door Drenthe en door Beilen liep toen een belangrijke verbindingsroute. Voor 1500 was dit pand een hoeve, die bij het klooster van Dickninge hoorde. Deze hoeve werd toen omsloten door twee grachten en de Beilerstroom.