Natuurpad Schapendrift

Natuurpad Schapendrift

Natuurpad Schapendrift geopend

Op 20 mei 2017 is het natuurpad achter de Schapendrift geopend. De opening gebeurde op een symbolische wijze door het wegdrukken van een oude boerenkar door wethouder Dennis Bouwmeester van de Gemeente Midden Drenthe, Lute van de Bult ( namens Rondje Beilen,Historische Vereniging Beilen e.o., en imkervereniging Eendracht) en enkele buurtbewoners.

Dit natuurpad is een onderdeel van het in ontwikkeling zijnde “Rondje Beilen”. De pilot van Rondje Beilen, het Stroompad, is vorig jaar geopend. De bedoeling is, dat in samenwerking met (buurt)verenigingen, een netwerk van aaneengesloten wandelroutes in en om Beilen ontstaat.
Aan het natuurpad achter de Schapendrift is de afgelopen jaren gewerkt in samenwerking met de gemeente en de buurtvereniging 't Beurschap. Het gebied waar het natuurpad door heen loopt is door herinrichting een mooi natuurlijk gebied geworden. Werkgroep Rondje Beilen heeft in samenwerking met de gemeente, de buurtvereniging, Historische Vereniging Beilen e.o., en de imkervereniging Eendracht deze route voorzien van infopanelen. Deze infopanelen geven informatie over de historie van het gebied en informatie over de natuur en een bijenhotel. Het pad voorziet ook in rustmomenten doordat er diverse bankjes zijn geplaatst. Imkervereniging Eendracht heeft aansluitend aan de opening van het natuurpad er tevens een voorlichtingsstal geopend.

Met andere buurtverenigingen zijn inmiddels de eerste contacten gelegd om in hun buurt ook een wandeling aan te leggen om zo het Rondje Beilen te kunnen completeren.

Natuurpad Schapendrift

Door het symbolisch wegdrukken van de boerenkar wordt het pad geopend.

Natuurpad Schapendrift

Langs het pad staan diverse infopanelen geplaatst.

Natuurpad Schapendrift
100%
min
45%

De infopanelen werden onthuld door verschillende personen. In dit geval door wethouder Dennis Bouwmeester.

Natuurpad Schapendrift

De buurtvereniging 't Beurschap plant ter gelegenheid van de opening een boom.

Natuurpad Schapendrift

Een rode Esdoorn.

Natuurpad Schapendrift

De oprichtster van de buurvereniging geeft in haar openingswoord onder andere aan dat de omgeving er mooi uit ziet met de wilde bloemen. Ze oppert dat meer soorten bloemen het geheel nog mooier zou maken en roept de buurtbewoners op om zo nu en dan wat zaad uit te strooien in het gebied. 

Natuurpad Schapendrift
100%
min
57%

Aan het natuurpad is een bijenhotel geplaatst.

Natuurpad Schapendrift

Deze werd symbolisch geopend door Elma Bouwmeester en één van de kinderen uit de buurt.

Natuurpad Schapendrift

Het bijenhotel wordt een onderkomen voor diverse soorten solitaire bijen. In de gaten leggen ze eitjes en een voedselvoorraad. Na een tijdje vliegen daar weer jonge bijen uit.

Natuurpad Schapendrift

Tenslotte werd de nieuwe lesstal van imkervereniging Eendracht, welke ook aan het natuurpad staat, geopend.

Natuurpad Schapendrift

De kleinkinderen van Lute openen de Iemenschoel.

Natuurpad Schapendrift

Groei & Bloei en IVN waren met een stand aanwezig.