Melkpoederfabriek verwarmt zwembad en school in Beilen

Zwembad “De Peppel” en basisschool G.A. de Ridderschool in Beilen worden volledig verwarmd met de restwarmte van melkpoederfabriek DOMO. Via een transportleiding en warmtewisselaars levert DOMO jaarlijks 20 TJ warmte. De restwarmte wordt niet alleen gebruikt voor verwarming, maar ook om het zwembadwater te verversen. Al vanaf 1983 levert DOMO warmte aan het zwembad in Beilen. Destijds ging het nog om warmte van het zogenoemde tweede condensaatwater, waar lichte melkverontreinigingen in aanwezig zijn. Toen er in 1998 plannen waren voor een nieuw zwembad, ontstond het idee om behalve warmte ook condensaat af te nemen. Dit wordt gebruikt als schoon water voor de baden. De naastgelegen basisschool kreeg toen ook een aansluiting op het warmtenet. De motivatie voor de restwarmtelevering ligt vooral op maatschappelijk vlak: DOMO heeft een lange geschiedenis in Beilen en wil daarom graag wat voor de gemeenschap doen. Bovendien heeft het bedrijf zelf geen voorziening om het condensaatwater af te koelen tot loosbare temperaturen. Daar tegenover staat dat de gemeente een energiezuinig zwembad en school wilde realiseren. Een winwin-situatie dus.

In de winter, wanneer het gesneeuwd heeft, is duidelijk te zien waar de leidingen langs lopen. Daar waar de leidingen onder de straat doorlopen zijn deze plekken vrij van ijs en sneeuw.

De warmte die DOMO levert is condensaat dat afkomstig is van het destillatieproces. DOMO koppelt het condensaat van circa 40 en 65 °C uit en via het distributienet gaat het naar het zwembad en de basisschool. Als back-up heeft DOMO een ketel opgesteld, waarmee leidingwater opgewarmd wordt voor het geval er geen condensaat beschikbaar is. De school heeft zelf ook een noodstookvoorziening.

In het zwembad is een buffer geplaatst om eventuele schommelingen in de levering op te vangen en om aan de piekvraag te kunnen voldoen. In het zwembad wordt de warmte aan het condensaat onttrokken om het zwembad te verwarmen. Daarnaast gebruikt het zwembad deze warmte voor ruimteverwarming. Voor het douchewater heeft het zwembad een gasketel geïnstalleerd. Warm tapwater moet, om legionellabesmetting te voorkomen, warmer zijn dan 65°C. Dit is met de warmte van DOMO niet mogelijk.

Een deel van het condensaat wordt opgehard, gefilterd en gebruikt voor suppletie van de baden en toiletspoeling. Het resterende water wordt met een koeltoren verder teruggekoeld tot 28 °C, waarna het terug gaat naar DOMO. De fabriek hergebruikt het voor een deel voor de voorreiniging van installaties. Het overige deel wordt geloosd.

Lees meer over de DOMO