Melkfabriek "De Eendracht"

Op 1 april 1890 is de coöperatieve handkracht melkfabriek ‘de Eendracht’ in Holthe opgericht door boeren van Holthe, Makkum en Terhorst. Het doel van de fabriek was het maken van roomboter. Voor de stichting van de fabriek was een kapitaal van f. 2.340,-- beschikbaar. Bij de oprichting van deze fabriek waren 28 boeren uit de gemelde dorpen betrokken. De fabriek kon echter de concurrentie met de melkfabriek in Beilen niet aan. De arbeiders gingen regelmatig elders werken, omdat in de fabriek weinig te doen was; zij was te kleinschalig. Eind 1911 werd besloten de fabriek onderhands te verkopen aan de toenmalige directeur B. Veenhoven en de werkzaamheden te staken. Bedongen werd nog wel dat het bestuur het eerste jaar het recht had de fabriek weer in werking te stellen. In dat jaar mocht het gebouw dus niet worden doorverkocht. Holthe 61 is daarna een winkel geweest en later verbouwd tot woonhuis.