Huusholdplaanken

Huusholdplaanken waren ongeschaafde eiken planken, die boven de deel werden bewaard om daarvan de doodskist te laten maken. De dorpstimmerman kreeg ter zijner tijd de opdracht om van de in het sterfhuis op de hilde aanwezige huusholdplaanken een doodkist te maken. Het was namelijk
niet altijd zeker dat wanneer zich een sterfgeval voordeed, de timmerman over voldoende droog eikenhout kon beschikken. Het moesten wel eikenhouten
planken zijn; vurenhouten planken waren een teken van armoede.
Het doodgoed en de huusholdplaanken vormden het eerste onderdeel van het huisraad van ieder jonggehuwd stel. Men zorgde dat er steeds voldoende
kistenholt was: planken afkomstig van stoere eiken, die groeiden op het eigen erf. Het was voor een Drentse boer een eer om na zijn sterven te liggen in zien eigen holt. In de loop van de dag of 's avonds in het donker werd de kist bij de timmerman opgehaald. Deze was geheel zwart geverfd of geteerd en had ijzeren hengsels. Op de bodem kwam een laag stro. Na het drinken van een borrel werd de overledene gekist.