Ds. Hekman

Ds. Hekman werd op 10 september 1883 te Zuidbroek geboren. Hij studeerde theologie aan de Kamper Theologische Hogeschool en deed in 1912 cum laude kandidaatsexamen. In 1913 werd hij beroepbaar, waarna hij een studiereis ondernam door de V.S. en o.m. het Gereformeerde zendingsterrein onder de Indianen van Nieuw-Mexico bezocht.

Op 9 april 1916 deed de heer Hekman zijn intrede als eerste predikant van de nieuw gevormde Gereformeerde Kerk van Gorredijk. Daarna stond hij nog in Buitenpost, Lemmer, Beilen en Westbroek. Hier werd hem in 1953 emeritaat verleend, waarna hij nog pastoraal werk verrichtte.

Ds, Hekman is o.a. afgevaardigd geweest naar de generale synode van Amsterdam in 1936 en naar de particuliere synoden.