Hands

Henk Middeljans

Na mijn pensionering als hulpverlener ben ik op 60 jarige leeftijd als kleine zelfstandige begonnen met het maken van kunst in de vorm van mozaïeken. Het werk is kleurrijk, figuratief, symbolisch en surrealistisch en gaat hoofdzakelijk over menselijke emoties. De werkwijze wijkt af van de traditionele manier van mozaïek maken. De voeglijnen en de vormen zijn bepalend. We hebben in Beilen een mozaïektuin en atelier/galerie. Op verzoek worden zowel de achtergronden als de andere werkwijze uitgelegd. U bent van harte welkom.