Drie Bijlen

De 3 bijlen suggereren iets met de plaatsnaam Beilen te maken te hebben, maar historisch gezien is dat niet juist. Met bijlen heeft Beilen niets van doen. De oudste geschreven vorm van Beilen, die uit een oorkonde uit 1139 dateert is Bele. Bele is een oud woord voor zwelling of buil. Met betrekking tot Beilen is bele op te vatten in de betekenis van kleine hoogte in het venige stroomdal van de Beilerstroom. Later werd Bele, de Beile (1205), de Beilne (1256), in Beylen (1292) to Beylen (1331), van Beylen (1335), Beylen (1339), (1660) Beilen, (1781) Beijlen, ook de Franse kaart van Drenthe (1811-13) geeft Beylen aan, (1936) Beilen.
In het wapen van Beilen komen wel een paar bijlen voor. Het wapen is niet gebaseerd op historische feiten. Wel betreft het een sprekend wapen, het ontwerp is van Gerlof Bontekoe. Bontekoe nam het niet zo nauw met historische feiten. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad van Adel op 2 oktober 1934 een vereenvoudigd wapen toegekend bestaande uit twee bijlen op een schild. Het schild werd gehouden door twee schildhouders: een wildeman en een geestelijke. De wildeman symboliseert de oude godsdiensten uit de tijd van voor het christendom, in het Looveen zijn offerbijlen en tempelresten gevonden. De wildeman houdt ook een bijl in plaats van een knots of knuppel vast. De geestelijke staat symbool voor de hedendaagse kerk. De witte valk staat symbool voor de witte valk die de kerk van Beilen elk jaar af moest staan aan de kerk van Steenwijk. Het zou een sprekend wapen zijn voor de oude naam Beyloo of Bijlloo. Dat zoveel betekent als "een open plek gehakt met bijlen". Historisch gezien kan dit niet kloppen. De naam Beyloo valt ook nergens terug te vinden in de archieven. Dit wapen heeft tot 1998 dienstgedaan. In dat jaar ging de gemeente Beilen op in de gemeente Middenveld.

Lees meer over van Egten