Eerste steen Beileroord

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe werd in 1999 gevormd door een fusie tussen de toenmalige regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg in Drenthe en het algemeen psychiatrisch ziekenhuis in Drenthe. Het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Drenthe was vier jaar daarvoor, in 1995, gevormd door de samenvoeging van het psychiatrisch ziekenhuis Licht en Kracht en het verpleeghuis de Vierackers in Assen met het psychiatrisch ziekenhuis Beileroord en het verpleeghuis de Altingerhof in Beilen. Ook enkele verzorgingshuizen voor ouderen in Drenthe, De Boshof in Assen en Dekelhem in Gieten sloten zich aan bij de nieuwe organisatie. In 2007 werd besloten tot een bestuurlijke fusie met de Evean Groep.