De bouw van het buurthuis het Trefpunt

Het buurthuis in Holthe is tot stand gekomen, doordat de vijf actieve verenigingen uit onze buurt hun krachten hebben gebundeld en op 19 november 1990 een Stichting hebben opgericht met als doel de bouw en exploitatie van een buurthuis voor leden van deze verenigingen en bewoners van Holthe, Lieving en Makkum. Met het verdwijnen van de horeca uit onze buurt was er dringend behoefte aan een eigen onderkomen. Deze verenigingen zijn: Buurtvereniging HLM, Vrouwen van Nu, Toneelvereniging de Kring, ‘IJsvereniging Holthe e.o. en de Boermarke. Door het voeren van acties, zoals rommelmarkten, een sponsorloop, de verkoop van kerstbroden, het verzamelen van statiegeldflessen en de verkoop van snert werd geld ingezameld. Een ander deel van de financiering werd bijeengebracht door diverse fondsen, plaatselijke sponsors en de gemeente Midden-Drenthe. Na drie jaren van acties en voorbereidingen kon in mei 1993 met de bouw worden gestart. Deze bouw is geheel met vrijwilligers uit de buurt uitgevoerd en heeft menige zweetdruppel gekost. In december 1993, vlak voor de kerstdagen, werd het fonkelnieuwe gebouw geopend en vanaf dat moment hadden de verenigingen uit onze buurt een passend onderkomen voor hun activiteiten tot op de dag van vandaag.