Bisschopsstraat

Voor de Bisschopsstraat, merk dan op dat de straat naar rechts Weijerdstraat heet. Een weijerd of weijert is afgeleid van weijer oftewel een waterplas. Deze weijerd lag een stukje verderop in de oude loop van de Beilerstroom. De wandeling komt hier nog langs en hierover later meer.

De Bisschopsstraat werd ook wel het Bisschopsgat genoemd. Bisschop Bernard van Galen van Münster, ook wel Bommen Berend genoemd en door de boeren ook Berendje Koedief genoemd vanwege de gevorderde en gestolen koeien, heeft hier tijdens het oversteken van de Beilerstroom vastgezeten. Dit was in 1672 tijdens zijn tocht naar de stad Groningen om deze in te nemen, omdat hij meende dat deze tot zijn bisdom hoorde.

Hoewel de Bisschopsstraat maar een klein straatje is, was het vanouds altijd al belangrijk: er werden veel geldzaken afgedaan. Hier woonden namelijk de notaris, één van de burgemeesters van Beilen, de Boerenleenbank was er gevestigd en het kantoor van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij. Voor allerhande geldzaken moest men dus in de Bisschopsstraat zijn en niet voor niets werd deze gekscherend het geldstraatje genoemd.

De woning links op nr. 3 was de ambtswoning van burgemeester W.C. De Vidal de Saint Germain, die van 1878 tot 1916 burgemeester was van Beilen.