Beilen West

Doe- en Belevingspad Beilen-West

Rondje Beilen had Platform Beilen-West benaderd voor een wandeling door hun park. Gevraagd wat hun gedachten hierover waren of ze een thema in de wandeling wilden aanbrengen.
Vanuit Beilen-West kwam in eerste instantie de wens of het al bestaande pad door het park achter de Hultinge verbeterd kon worden. Het pad was bij een regenachtige periode slecht begaanbaar. Rondje Beilen is hiermee samen met Beilen-West naar de gemeente geweest en een gesprek hierover op gang gebracht. Het resultaat hiervan is dat het pad nu verhard is met een egale en duurzame verharding, nl. Kotrec. Daarnaast wilde Beilen-West wel graag een thema in het pad aanbrengen. In een brainstormsessie hierover met Rondje Beilen werd besloten om eens te kijken bij de Discgolfbaan in Hoogeveen en Belevingspad in Hoogersmilde.

De buurt is toen met een ongeveer een groep van 25 personen in een bus op pad gegaan. 's Morgens naar de discgolfbaan en 's middags naar het belevingspad. Het enthousiasme voor deze twee onderdelen was zo groot, dat er besloten werd om deze onderdelen in het park te realiseren. Er werd de werkgroep Ommetje Beilen West opgericht met daarin enthousiaste mensen uit de buurt, van de gemeente, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Rondje Beilen. In deze groep werden de plannen ontwikkeld voor het park. In buurt waren ook een paar kinderen welke actief waren met fietscrossen. Van daar uit kwam het idee om de vrijgekomen grond van het pad in het park te laten en deze beschikbaar te stellen voor de fietscrossers.
De gemeente was bereid om een bepaald bedrag uit te trekken voor de verharding van het pad. 

Mooie bijkomstigheid was dat één van de werkgroepleden, Lysanne Kraeima, gevraagd werd om mee te doen met het project Up2You. Hierin worden worden jongeren uitgedaagd om met een idee te komen waarmee ze hun eigen dorp leuker en leefbaarder kunnen maken. Iedere jongere kan zijn of haar idee insturen via social media. Bijvoorbeeld door middel van een film, vlog, animatie of presentatie. Ze doen zo mee aan de wedstrijd en maken kans op een geldbedrag. De beste ideeën krijgen budget en/of ondersteuning om het plan uit te voeren. Het mag gaan om een activiteit, voorziening, project etc. Lysanne won met haar inbreng €750 en dit bedrag kon dus toegevoegd worden aan het budget en werd gebruikt voor een Uitkijk-zitmeubel.

Daarnaast werd door de werkgroep een subsidie aangevraagd bij Vitaal Platteland. Met dit geld werd het mogelijk om de volgende onderdelen in het park te realiseren: 

Een discgolfbaan. Door discgolf Noord-Nederland is een baan aangelegd van 9 holes. Diskgolf is een combinatie van golf en frisbeeën. Het diskgolfen is voor meerdere doelgroepen te spelen, van kinderen tot senioren. Het is in de openbare ruimte en op ieder moment van de dag, het hele jaar door te spelen. Om het spel te kunnen spelen heb je wel een speciale frisbee nodig. Om het zo laagdrempelig te houden is het plan om verhuurpunten te creëren. 

Doe-route. Een pad met een aantal bordjes waarop natuurweetjes en doe-opdrachten staan. Waardoor kinderen, maar ook volwassenen, uitgedaagd worden om de opdracht uit te voeren. Een Uitkijk-zitmeubel bij het diskgolf parcours. Vanaf de stoel kun je het parcours overzien en heb je een mooi uitzicht. Het nodigt uit te klimmen en klauteren en misschien ook even uit te rusten. Daarnaast komen er nog een aantal picknicktafels in de route waar nog even uitgerust kan worden.

Fietscross. Voor kinderen met een BMX-fiets zijn er weinig mogelijkheden om te experimenteren zonder het openbaar groen aan te tasten. Er is een lading grond neergelegd. De BMX-jongeren kunnen dan zelf aan de slag om een aantal schansen te maken en te experimenteren. 

Fruitbomen. Vanuit de buurt kwam de wens om een aantal fruitbomen in het park te planten Door Landschapsbeheer Drenthe wordt een aantal fruitbomen beschikbaar gesteld. Deze worden op de landelijke natuurwerkdag door de buurt in het park geplant.


Het belevingspad kan gelopen worden vanaf de Grote Drift, maar ook vanaf de Sportlaan. De Sportlaan is ook de overgang tussen Schapendrift wandelroute en het belevingspad.