Baarwelsleek

Ten noorden van Lieving ligt in de weilanden nabij de Beilerstroom het moerasbos Baarwelsleek. Dit is eigendom van Natuurmonumenten en is niet toegankelijk voor publiek. Het gebied is ongeveer 1 ha groot. Natuurgebied Baarwelsleek met dit moerasbos heeft mooie gevarieerde natuur: moerasbos met zwarte els en wilg, dotterbloem en moerasspirea én een permanente populatie reeën die hier een toevluchtsoord hebben temidden van de landbouw, spoorweg en dorpskom.Toen vroeger de veestapel (koeien en schapen) langzaam werd uitgebreid, nam ook de behoefte aan hooi- en weilanden toe. Deze hooi- en weilanden ontstonden door ontginning van de moerasbossen in de beekdalen. Ze lagen langs de beken, die samen met de talloze sloten voor de afwatering zorgden. Van de hooilanden werd hooi gewonnen. Als het vee ’s winters op stal (een potstal) stond, diende dit hooi als voer.